ABO STOP

We danken iedereen voor het vertrouwen in WOTH maar op dit moment kunnen we niet vooruitzien op nieuwe edities van ons magazine. Door de Coronacrisis zijn alle afspraken met adverteerders voor de edities 2020 vervallen. Zodoende is 't logisch om nu even geen abonnementen aan te bieden. Online blijven we wel actief. 

 

kopen kopen op is op!