Neem een Abonnement!

We danken iedereen voor het vertrouwen in WOTH maar op dit moment kunnen we niet vooruitzien op nieuwe edities van ons magazine. Door de Coronacrisis zijn alle afspraken met adverteerders voor de edities 2020 vervallen. Zodoende is 't logisch om nu even geen abonnementen aan te bieden. Online blijven we wel actief. 

Echte inhoud. Dingen die ertoe doen. Voor ons is WOTH een object zoals een goed gemaakte stoel die je niet alleen vanwege de vorm waardeert, maar ook omdat er bezieling zichtbaar is. Al dat moois ervaar je het beste op papier. En dat gevoel hebben we ­—natuurlijk op geheel eigen wijze— ook online uitgerold. Kleur, inhoud, layout, tekst, schwung voor lezers die liefhebbers zijn.